WyŁącZNie Dla ClanOwicZóW czyli RoZmóWki ClanOWe :)